Charitní odlehčovací služba

Kde nás najdete

Adresa

Mariánské nám. 1287, Frýdek-Místek 73801

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Charitní odlehčovací služba

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Charita Frýdek-Místek

Kraj
Moravskoslezský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Darja Hamalová

Registrační číslo služby
8409096

Poslání a cíle

Posláním Charitní odlehčovací služby je poskytnout individuální podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí, ale jsou závislé na pomoci jiné osoby. Tímto chceme umožnit pečující osobě získat potřebný prostor pro odpočinek a vyřízení svých záležitostí, tak aby mohla i nadále pokračovat v péči. Služba je poskytována v pobytové i terénní formě.

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

Odlehčovací služba pečuje o osoby se sníženou soběstačností ve věku od 45 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit osobě, která dlouhodobě pečuje o svého blízkého, čas nezbytný pro řešení osobních záležitostí a čas na nezbytný odpočinek.