Poradenské centrum

Kde nás najdete

Adresa

Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí 73911

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Hana  Baránková

Mgr. Hana Baránková

vedoucí Poradenského centra
Tel.: 603 356 766 E-mail: 38AkO05jWgxy.Z4WH-uk87j71fkmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Poradenské centrum

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Charita Frýdek-Místek

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Hana Baránková

Registrační číslo služby
9210617

Poslání a cíle

Poradenské centrum nabízí  odborné poradenství v oblasti práva, sociálního systému a psychologie.  Poradenství poskytujeme všem dospělým a mladistvým od 15 let, kteří se ocitli v obtížně životní situaci a mají zájem tuto situaci řešit s pomocí odborníků. Snažíme se klientům poskytnout odbornou podporu a informace vedoucí k vyřešení jejich problému. Při jednání s klientem se řídíme zásadami aktivní spolupráce, mlčenlivosti a respektu k jedinečnosti klienta a jeho problému.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby (pre)terminálně nemocné, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané, všichni

Činnosti

poskytování informace pro specifické skupiny

Další informace

Poradenské centrum nabízí sociálně-právní poradenství a rodinné poradenství a psychoterapii těm dospělým a mladistvým, kteří se ocitli v obtížné situaci a potřebují naši podporu k tomu, aby tuto situaci mohli aktivně zvládnout.