Projekty podpořené městem Frýdek-Místek

2019

Volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

V rámci projektu probíhá pravidelně realizace volnočasových aktivit v sociálně vyloučené lokalitě ve Frýdku-Místku. V lokalitě působí animátoři Charity Frýdek-Místek, kteří se o tyto aktivity starají, připravují je pro děti  a snaží se je tak naučit efektivně trávit svůj volný čas.

Vzdělávací aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

V rámci projektu probíhá pravidelně doučování dětí ze základních i středních škol ve Frýdku-Místku. Doučování probíhá po celý školní rok. Do rodiny dochází pouze jeden doučovatel, který získá a naváže vztah s dětmi a rodinou. Doučování je určeno dětem, které jsou zdravotně či sociálně znevýhodněné.

Výlety pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

V rámci projektu byly realizovány výlety pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Sociální pracovnice byly v letních měsících s dětmi v Dinoparku, Zoologické zahradě a v interaktivním centru na Bílé.

Preventivní přednášky na základních školách

Preventivní přednášky na základních školách jsou realizovány s cílem podpořit prevenci kriminality
a seznámit děti a mládež s riziky pasivního trávení volného času a života na ulici a s tím spojenými patologickými jevy jako je zvýšená kriminalita, zneužívání návykových látek a šikana. Záměrem je také nastínit dětem zkušenosti policie, OSPOD i jiných organizací, které se potýkají s kriminalitou dětí
a mládeže