Jak se zapojit

S námi nejste sami... tak zní naše motto. Máme za to, že platí, snažíme se o naplňování této myšlenky. Ale občas potřebujeme pomoci i my.

A zde se nabízí prostor pro spolupráci, můžeme si pomáhat navzájem, v pomoci druhým, podpoře lidí kolem nás, nemusíme být sami. Je více způsobů, jak je možné se zapojit do charintího díla a jeho rozvoje:

 

Děkujeme