Kontakty

Centrum Pramínek

Tel.: 733 676 671
Míru 1345, Frýdek-Místek, 738 01
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Šebestová, DiS. - vedoucí střediska
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Centrum Pramínek – sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi – pomáhá rodinám, které žijí ve Frýdku-Místku. Podporuje rodiče i děti ve snaze o zlepšení jejich nepříznivé sociální situace (ztráta bydlení, nevyhovující bytové podmínky, nedostatek financí, nezvládání péče o dítě a domácnost apod.).

Seznam lidí

Mgr. Lenka Šebestová, DiS. - vedoucí střediska
Bc. Martin Paľov - sociální pracovník