Kontakty

Poradenské centrum

Tel.: 737 627 872
Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
Vedoucí služby: Mgr. et Mgr. Hana Baránková - vedoucí Poradenského centra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby (pre)terminálně nemocné, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané, všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Poradenské centrum nabízí sociálně-právní poradenství a rodinné poradenství a psychoterapii těm dospělým a mladistvým, kteří se ocitli v obtížné situaci a potřebují naši podporu k tomu, aby tuto situaci mohli aktivně zvládnout.

Seznam lidí

Mgr. et Mgr. Hana Baránková - vedoucí Poradenského centra
Bc. Gabriela Cvejnová, DiS. - sociální pracovník
Bc. Darina Kološová - sociální pracovník