Beskydské centrum duševního zdraví opravdu pomáhá
2. června 2022 Aktuálně u nás

Beskydské centrum duševního zdraví opravdu pomáhá

Beskydské centrum duševního zdraví (BCDZ), zaměřující se na pomoc lidem se závažným duševním onemocněním na území od Paskova po Beskydy, funguje už skoro dva roky. Cílem centra, které propojuje sociální i zdravotní péči a podporu, je zvýšit kvalitu života duševně nemocných, předcházet jejich hospitalizacím, případně navrátit osoby hospitalizované zpátky do běžného života.  A to se opravdu daří.

„Od července roku 2020 do konce roku 2021 bylo Beskydské centrum duševního zdraví v kontaktu s 230 osobami, z nichž se 160 stalo klienty, když se podíváme na to, co nám za tu dobu povedlo není to málo, spíše naopak. Naše výsledky jsou nadprůměrné,“ popisuje vrchní sestra Dana Adamcová. „U 55 osob se nám podařilo zlepšit situaci u klienta a předejít opakovaným hospitalizacím. U 21 dalších lidí se zvládla krize doma, bez nutnosti hospitalizace, u některých opakovaně. U 18 klientů se podařilo získat práci či brigádu, 16 klientů našlo nové smysluplné aktivity ve svém životě (dobrovolnictví, pomoc druhým, sportovní aktivity, atd.). Jednomu dlouhodobě hospitalizovanému klientovi jsme pomohli navrátit se do přirozeného prostředí,“ rozvádí vedoucí sociální části Dominika Jonáková.

O Beskydské centrum duševního zdraví je tedy velký zájem. „Pohybujeme se na hraně naší kapacity. Daří se ukončovat úspěšné spolupráce s klienty, kde již není potřebná tak vysoká míra podpory, jakou centrum poskytuje a díky tomu můžeme přijímat nové lidi, kteří nás potřebují. Daří se nám navazovat důvěru a spolupráci i s lidmi, kteří služby nejdříve odmítali, protože nemají kvůli onemocnění náhled na svou situaci,“ popisuje Dana Adamcová.

U klientů jsou oblíbené skupinové aktivity. Například relaxace nebo edukační skupina, kde klienti pod vedením lékaře prodiskutovávají různá témata. Úspěšná je také skupina pro rodinné příslušníky a osoby blízké.

A co dál? Kromě pokračování a dalšího rozvoje činností v samotném centru, připravuje Charita Frýdek-Místek tréninkový byt pro klienty dlouhodobě hospitalizované, kteří se nemají kam vrátit a budou potřebovat obnovit návyky a fungování v běžném životě.

„Naše práce je pestrá, každý pracovní den je jiný a přinese něco nového. Největší radost a sílu pro další práci nám přináší úspěšné spolupráce s klienty. Sem tam se poštěstí malý zázrak. Povedlo se nám třeba navázat důvěru s člověkem dlouhodobě neléčeným, finančně nezajištěným, po určitém vyjednávání a přemlouvání svolil k hospitalizaci. Zdravotní stav se stabilizoval, povedlo se zpětně vyřídit invalidní důchod, zařídit bydlení. A to vše díky skvělé spolupráci členů uvnitř týmu, ale i dalších osob jako jsou pracovníci nemocnice, okresní správy, dalších sociálních služeb, osob blízkých a samozřejmě díky trpělivosti samotného klienta a důvěře, kterou si dovolil v nás vložit.“ uzavírá Dominika Jonáková.

 

 

 

Mgr. Martin Hořínek MBA

Mgr. Martin Hořínek MBA

ředitel
Tel.: 605 232 813 E-mail: 88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb