Biskup ocenil naše pracovnice
20. prosince 2020 Aktuálně u nás

Biskup ocenil naše pracovnice

Na Radostnou neděli jsme se radovali i my – čtyři naše kolegyně (Hana Baránková, Nikola Hrtúsová, Lenka Janečková, Marie Medková) obdržely z rukou apoštolského administrátora biskupa Martina Davida ocenění za přínos k rozvoji charitního díla v ostravsko-opavské diecézi. Gratulujeme a děkujeme za všechno, co děláte pro lidi okolo sebe.

Mgr. Hana Baránková

Paní Hana Baránkova vystudovala  teologii,  psychologii i supervizi. V roce 2006 založila v rámci Charity Frýdek-Místek Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí a je jeho vedoucím. Zároveň se ve středisku věnuje lidem, kteří potřebují poradenství v oblasti psychologie. Se svými klienty jedná vždy profesionálně, srdečně a empaticky, proto je vyhledávaným odborníkem i pro klienty ze vzdálenějších oblastí. Znalostí supervize pomáhá mnohým pracovníkům v sociálních službách.  V osobním, profesním i společenském životě je iniciativní a činorodá. Cokoliv koná, dělá poctivě s veškerou možnou přípravou.

 

Bc. Nikola Hrtúsová

V Charitě Frýdek-Místek začala paní Nikola Hrtúsová v roce 2004 jako brigádnice. Již tehdy se u ní projevil mimořádný vztah a láska ke starým lidem. Po Střední zdravotnické škole a studiu na Slezské univerzitě v oboru ženská sestra a porodní asistentka dala přednost práci se seniory. Od r. 2017 je ve funkci vedoucí zdravotnického úseku. Pro své kolegyně je příkladem obětavosti a empatie. Přes nároky služby umí zachovat klid a rozvahu. Vždy spolehlivá a  ochotná pomoci.

Ve své farnosti Frýdek zpívá a hraje na flétnu se scholami Didaché a Venimus. Je členkou skupiny Chapela, která účinkuje při celostátních charismatických konferencích.

 

Mgr. Lenka Janečková

Paní Lenka Janečková žije v Palkovicích. Vyrůstala v rodině, kde nezištná služba pro farnost byla samozřejmostí, takže i ona sama brzy pomáhá. Vedení scholy, společenství mládeže, organizování farních táborů a plesů, Tříkrálová sbírka a nad to dlouholetá varhanická služba.

Také profesně se paní Lenka zaměřila na pomoc druhým lidem. Jako pastorační asistentka se věnovala mladým v Diecézním centru pro mládež, zkušenosti získávala i v Centru Dona Bosca v německém Řeznu. Vystudovala také obor sociální práce. V Charitě Frýdek-Místek pracuje od roku 2012 v oblasti sociálně-právního poradenství, kde pomáhá především lidem, kteří se dostali do dluhové pasti. Klienti oceňují její rozsáhlé odborné znalosti i citlivý, neodsuzující  přístup.

 

Marie Medková

V životě paní Marie Medkové je zdravotnictví jedno veliké téma. Je nejen jejím zaměstnáním, ale především posláním, které naplňuje s velkou láskou a obětavostí. Přestože při výkonu své práce vážně onemocněla, nevzdala se a nemoc překonala, a v povolání zdravotní sestry dále pokračovala. V Charitě Frýdek-Místek pracuje od roku 2007. Nejprve jako zdravotní sestra v Domově pokojného stáří, pak v Odlehčovací službě a týdenním stacionáři, které také od r. 2016 formálně vedla. Obě služby pomohla rozvinout. Klienti zde nacházejí profesionální přístup, ale také příjemné, takřka domácí prostředí. Paní Marie pracuje s lidmi přes 45 let a její přístup k nim nic neztratil z laskavosti, trpělivosti a vlídnosti.