Cestou necestou s dobrovolníky Charity Frýdek-Místek
27. dubna 2022 Aktuálně u nás

Cestou necestou s dobrovolníky Charity Frýdek-Místek

Situace odehrávající se na Ukrajině s sebou přinesla a stále přináší vlnu solidarity, která zasáhla většinu států Evropy. Možná právě díky tomu, že je nám Ukrajina zeměpisně tak blízko, pociťuje mnoho z nás potřebu semknout se a pomoci. S tím, jak Ukrajinci před válkou prchají do okolních zemí je samozřejmě spojena i nutnost těchto států zajistit podmínky, které budou podporující jak pro Ukrajince, tak pro vlastní občany. Na vytváření vhodných podmínek a prostředí se však podílí i mnoho organizací a hlavně osob. Někdy není lehké tyto vhodné podmínky připravit a skloubit, avšak není to ani nemožné. A tak se teď ohlédneme za těmi, kteří se z vlastní dobré a svobodné vůle rozhodli napomoci těm, kteří to nyní potřebují nejvíce – za dobrovolníky.

O svůj pohled, jak se vlna současných událostí projevila na Dobrovolnickém centru Charity Frýdek-Místek, se rozhodla podělit i koordinátorka dobrovolníků, Tereza Staroščáková, Dis.

  • Terez, jak ty, jako koordinátorka dobrovolníků, pociťuješ vliv současných událostí odehrávajících se na Ukrajině na činnost Charity Frýdek-Místek? 

Naše Charita, stejně jako další organizace, byla oslovena v návaznosti na právě probíhající válečné konflikty, Magistrátem města Frýdek-Místek, a to za účelem spolupráce a pomoci lidem prchajících z Ukrajiny.

Nejen naši pracovníci a dobrovolníci, se podíleli na přípravách ubytovacích prostor v bývalých kasárnách na Palkovické ulici ve Frýdku-Místku, kde jsme měli také možnost spolupráce s Červeným křížem. Mimo tyto přípravy se naši dobrovolníci, společně s našimi pracovníky, nadále zapojují do realizace volnočasových aktivit pro děti.

Charita Frýdek-Místek se také zapojila do materiální a potravinové sbírky. Věnované dary a potřeby poté putují do Národního domu ve Frýdku-Místku, kde je pro rodiny prchající z Ukrajiny zřízeno také kontaktní centrum.  

  • Zaznamenala jsi v poslední době větší zájem o dobrovolnickou činnost? Obrací se na tebe více lidí s tím, že by chtěli být přímo účastni pomoci Ukrajincům?

Určitě ano. Velké množství lidí projevilo zájem s jakoukoliv potřebnou pomocí – přípravou prostor na ubytovně, s manipulací potřebného materiálu, hlídaní a doučování dětí a mnohé další. Bohužel, se však ne vždy podařilo pro ně najít nějaké uplatnění, jelikož jsou sami časově limitováni nebo mají vlastní závazky. V některých případech se nám ale podařilo najít jiné východisko, a tak se někteří zapojili do pomoci na našich jednotlivých střediscích, kde je poptávka po dobrovolnících také poměrně vysoká.  

  • Jakým způsobem se dobrovolníci do pomoci Ukrajincům zapojují?

V té přípravné fázi se jednalo především o vybavování a úklid ubytovacích prostor, stěhování nábytku, manipulaci s potřebami ze sbírky apod. Nyní, jak jsem již zmiňovala, někteří dobrovolníci společně s našimi sociálním pracovníky, zastřešují volnočasové aktivity, doučování a také tlumočení, což je pro nás neocenitelnou pomocí.

  • Existují další možnosti, jak se dobrovolníci můžou do dobrovolnické činnosti zapojit? Jsou zde střediska Charity Frýdek-Místek, kde jsou dobrovolníci velmi potřební? 

Určitě ano. Charita Frýdek-Místek má pod sebou celkem 17 služeb a naši dobrovolníci působí přibližně v 10 z nich. Klientely stále přibývá, čímž se rozšiřují i možnosti dobrovolníků. Nejen klienti, ale i pracovníci jsou za jejich přítomnost na střediscích neskonale vděční a za nové tváře, které vnesou nové světlo a energii do jejich všedních dnů, budou jen rádi.

Každá osoba, která má zájem stát se dobrovolníkem, má možnost si podle svých preferencí zvolit, jaké cílové skupině by se chtěla věnovat a do jakého střediska by ráda docházela. Charita Frýdek-Místek směřuje svou pomoc dětem a mládeži, lidem s psychickým onemocněním a rodinám ohroženým sociálním vyloučením.

Budeme moc rádi za dobrovolníky, kteří by se mohli našim klientům věnovat nejen v dopoledních hodinách.

  • Prosím popiš stručně, co obnáší funkce dobrovolníka v Charitě Frýdek-Místek. 

Dobrovolník je osobou, která se z vlastní dobré vůle rozhodně nezištně věnovat svůj volný čas druhým. Je přítelem, oporou, posluchačem. Iniciativě, co se volnočasových aktivit vhodných pro klienta týče, se meze nekladou. Oblíbenými jsou například procházky, klábosení u kávy, hraní deskových her či různé sportovní a kreativní činnosti.

Co je však důležité vědět je, že dobrovolníci nezastupují práci našich zaměstnanců. Jejich úkolem je smysluplně a aktivně vyplnit čas klienta, a tímto pak vytvářet příjemné vzpomínky. Od dobrovolníků se tedy očekává empatie, sociální cítění, pochopení, a především komunikační schopnosti.

Chtěla bys něco vzkázat lidem, kteří by se rádi stali dobrovolníky, avšak nevědí, jakým způsobem postupovat, případně na koho se obrátit?

Lidé, kteří se chtějí stát dobrovolníky se můžou obrátit na mě, jako koordinátorku dobrovolníků, a to na tel.: 731 688 521. či e-mail: tereza.staroscakova@charitafm.cz. Poté se domluvíme na společné schůzce, kde objasním vše potřebné k tomu, jak se stát dobrovolníkem a zároveň zodpovím na případné dotazy.

 

 

Také někteří z řady našich dobrovolníků se s námi rozhodli podělit o to, co je vedlo k tomu, stát se dobrovolníkem. Nahlédnout do své dobrovolnické činnosti nás nechala slečna Tereza Dančevská a pan Pavel Nědoba.

 

  • Kdy jste do Charity Frýdek-Místek nastoupil/a na pozici dobrovolníka a co vás k tomu vedlo?

Tereza Dančevská: Do Charity Frýdek-Místek jsem nastoupila v březnu letošního roku, kdy se začala zařizovat ubytovna pro uprchlíky na ulici Palkovická ve Frýdku-Místku. K tomu, začít dobrovolnickou činnost mě dovedlo hlavně moje studium sociální práce na univerzitě Palackého a zároveň na Vyšší odborné škole sociální v Olomouci – CARITAS. Motivaci začít dobrovolnickou činnost právě v Charitě Frýdek-Místek jsem měla taky díky své mamce, která tady pracuje na pozici sociální pracovnice.

Pavel Nědoba: Už před 8 lety jsem se zapojil v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské do projektu, určeného pro pomoc Ukrajině: Adopce na dálku. V té době jsem podporoval 3 ukrajinské děti. Na tuto pomoc, směřovanou Ukrajincům, jsem chtěl navázat i v současné situaci, a tak jsem navštívil uprchlické centrum ve Vyšních Lhotách s nabídkou své individuální pomoci. Avšak nejspíš proto, že jsem tam byl hned na začátku této uprchlické krize, byli tam pouze 4 Ukrajinci. Nebylo tam tedy moc, s čím bych mohl pomoci. A tam mě nasměřovali do Charity Frýdek-Místek, kde se můžu do pomoci Ukrajincům více zapojit.

 

  • Kde konkrétně v Charitě Frýdek-Místek svou dobrovolnickou činnost vykonáváte? 

Tereza Dančevská: Svou dobrovolnickou činnost jsem započala na ubytovně v Palkovické ulici. Přibližně před dvěma týdny jsme ubytovnu chystali a připravovali jsme pokoje pro uprchlíky. V současné době bych se ráda chtěla zapojit do přípravy aktivit pro děti. Práce s dětmi se mi líbí a svou dobrovolnickou činnost bych tak ráda později také k dětem směřovala.

Pavel Nědoba: Když jsem přišel do Charity Frýdek-Místek, právě se začal rozjíždět projekt na ul. Palkovická, kde jsme společně s Červeným křížem začali připravovat a dávat dohromady ubytovnu pro Ukrajince.

 

  • Spolu se současnou válečnou situací na Ukrajině bylo v poslední době potřeba zajistit pomoc Ukrajincům, kteří opustili své domovy a zároveň museli vyhledat pomoc v cizích zemích. Jak vy vnímáte tuto situaci, která se v současné době děje? Jak se jako dobrovolník zapojujete do pomoci Ukrajincům?

Tereza Dančevská: Tato situace lidi hodně rozdělila. Poté, co se stalo na Ukrajině, chtěli lidé zprvu hodně začít pomáhat, ale teď se pohled lidí na situaci zase obrací a pomáhání Ukrajincům se pro mnohé jeví, jako špatné. Chtěla bych, aby byli lidi na sebe hodnější, ale s tím se nedá nic dělat. Mě má dobrovolnická činnost dělá radost a jsem moc ráda, že jsem se do ní zapojila.

Pavel Nědoba: Plně si uvědomuji, že Evropa je ve válce s Ruskem. To samé se však týká i České republiky. Ve válce jsme i my, jen to třeba není třeba tak viditelné po oko běžného člověka. Tato skutečnost mě přiměla k tomu, že se musím zapojit do pomoci s ukrajinskou krizí. Vím totiž, že se tento konflikt týká i přímo nás.

Jako dobrovolník jsme se do pomoci společně s Adrou a Červeným křížem zapojili tak, že jsme v ubytovně pro Ukrajince na ul. Palkovická dávali zcela od základu dohromady místnosti pro uprchlíky – od postele, přes skříně a matrace, povlečení a zařízení dětského koutku. Místnosti jsme museli připravit tak, aby se v nich dalo bydlet. Stěhoval jsem zařízení do jednotlivých pater, Tam se vše skládalo, kompletovalo a rozdělovalo do pokojů.

V budoucnu bych chtěl na tuto činnost navázat a dále se angažovat. Mám již smluvenou schůzku s pracovnicí Charity Frýdek-Místek, kde se domluvíme ohledně zajištění programu pro děti. Mám i další nápady. Jedním z těch nápadů je zajistit na ubytovně v Palkovické ulici i pitný režim. A to jakmile začne teplé počasí. Tuto myšlenku přenosného bezúdržbového zařízení, kdy by se do ubytovny distribuovaly nealkoholické sudy, je však nutné ještě dále prodiskutovat.

 

  • Je tady něco, co byste rád/a vzkázal/a dalším lidem, kteří zvažují své dobrovolnictví, ať už v rámci pomoci Ukrajincům, případně dobrovolnictví pro jednotlivá střediska Charity Frýdek-Místek?

Tereza Dančevská: Ať se nebojí zapojit se do dobrovolnictví, já jsem nejdřív měla strach, že se s Ukrajinci nedorozumím, ale nakonec jsem zjistila, že se to vždy dá nějak udělat a vždy se dá domluvit.

Pavel Nědoba: Rád bych všem vzkázal, ať si společně uvědomíme, že ten problém je daleko hlubší, než se může na první pohled jevit. Může být velmi zrádný a musíme se zamyslet nad tím, jaké může mít důsledky do budoucna. Dobrovolnictví v této době je důležité, je to činnost, která mě naplňuje. Přestože je Charita organizací založenou na křesťanských principech, dobrovolníkem se může stát kdokoliv, bez ohledu na náboženské vyznání, jehož vědomí a svědomí ho k tomu vede.