Charita sobě Problematika dědictví Zobrazit fotogalerii
29. června 2022 Aktuálně u nás

Charita sobě Problematika dědictví

První pololetí jsme zakončili interní vzdělávání Charita sobě seminářem na téma „Problematika dědictví a odpovědi na vaše otázky“. Lektorka Jana Havláková zájemce s předstihem oslovila a nabídla jim možnost předem poslat otázky, které je zajímají.

Během dvouhodinového semináře vysvětlila základní pojmy, probrala podrobně způsoby dědění (ze zákona, ze závěti, z dědické smlouvy), v rámci nich druhy dědických tříd a typy závětí. Také jsme se dozvěděli, co je odkaz a co dovětek a mnoho dalších informací důležitých pro život.
Všechny účastnice seminář velice dobře hodnotily a do zpětných vazeb například napsaly: Seminář byl náročný, ale vše bylo velmi dobře a srozumitelně vysvětleno, zodpovězení dotazů úžasné. Lektorka připojila zkušenosti z praxe, které byly pochopitelné a zajímavé. Dozvěděla jsem se pro mne i klienty cenné informace, jak to chodí u notáře při dědickém řízení, mohu se lépe orientovat v usnesení…

Ing. Drahomíra Gongolová

Ing. Drahomíra Gongolová

personalista
Tel.: 739 588 833 E-mail: Zknr5_~jW5ty45ed-onjGK7%WkvDR4c4Ys