Charitní odlehčovací služba jede stále dál
23. dubna 2021 Aktuálně u nás

Charitní odlehčovací služba jede stále dál

Charita Frýdek-Místek nabízí široké spektrum sociálních služeb, jejichž cílem je především umožnit jednotlivým skupinám osob pomoc se zvládáním jejich životních situací. Jednou z těchto služeb, kterou naše Charita nabízí je i pobytová odlehčovací služba. 

Jedná se o službu, jejímž účelem je umožnit osobám, které pečují o své blízké, čas pro odpočinek, vyřízení si svých osobních důležitých záležitostí a možnost regenerace. Zaměstnanci naší pobytové odlehčovací služby se  při tom snaží vyjít každému jednotlivému klientovi vstříc a poskytnout mu obdobné podmínky, které má při pobytu v domácím prostředí, včetně jeho návyků a zvyklostí.

Klienti této služby si můžou zpříjemnit čas trávením terapeutických, výchovných a vzdělávacích činností, stejně tak jako hraním her, vařením, sledováním TV, pobytem na zahradě či čtením oblíbených knih. Naše pobytová odlehčovací služba je velmi vyhledávaná pro svůj osobní přístup, čemuž svědčí i stále se k nám vracející se klienti.

Kapacita této služby zahrnuje celkem 12 lůžek a jedná se o službu placenou.

Vzhledem k současné, již přes rok trvající, nepříznivé pandemické době víme, jak je pro mnoho osob, pečujících o druhé, tahle doba náročná a vyčerpávající. K tomu, aby Vaši blízcí mohli nabrat nové síly, Vám tak nabízíme možnost strávení určitého času u nás.

Pokud je Vám tedy 45 let a více a jste osobou, která potřebuje zajistit dočasnou osobní péči tak, aby Vaši rodinní příslušníci či osoby Vám blízké mohly načerpat nové síly, případně si vyřídit své osobní záležitosti, pak se na nás můžete obrátit. Služby naší pobytové odlehčovací služby Vám můžeme poskytnout v rozsahu 3 měsíců s možností opakování během kalendářního roku. V případě nutnosti Vám může být tato služba prodloužena max. o 1 měsíc. Samotnému poskytnutí služby předchází návštěva u Vás, tak abychom se seznámili s budoucím klientem a jeho prostředím a zvyklostmi a mohli mu jej v maximální možné míře zajistit po dobu služby u nás.    Pomoc s osobní hygienou, stravováním, kontaktem se společenským prostředím a ubytováním je pak samozřejmostí.

 

Charitní odlehčovací služba tak pro své velmi příjemné domácí prostředí umožňuje klientovi plnohodnotně zajištěný pobyt pro chvíle, kdy jeho blízcí, tj. osoby o něj pečující, potřebují nabrat novou energii, případně si obstarat své osobní záležitosti. Pokud Vás zaujala možnost využití naší pobytové odlehčovací služby, stejně tak, jestliže máte jakékoliv další dotazy k této službě, pak se na nás neváhejte obrátit.