Doprava může být i zábava
17. listopadu 2021 Aktuálně u nás

Doprava může být i zábava

Účastníkem silničního provozu se každý z nás stává již v raném dětství. Ať už tím, že chce překročit silnici, nebo tím, že chce na kole překonat určitou vzdálenost za svými kamarády. Potřeba seznamovat děti s nástrahami a případnými nebezpečími na silnici je tak nutná již od nejútlejšího věku dítěte.

Středisko Charity Frýdek-Místek, Doučování, v minulých dnech uspořádalo dopravní výchovu pro své děti, mající za cíl je především naučit rozpoznat a zvládat veškeré situace, které je v běžné dopravě mohou potkat. A  díky profesi jednoho z doučovatelů, který je policistou, se mohly děti naučit poznávat základní dopravní značky, uvědomit si kam smějí a kam nesmějí třeba právě na kole vjet a seznámit se tak s celkovým obrazem dopravy. Díky zábavným aktivitám si například formou vybarvování zafixovaly významy jednotlivých značek a následnou prezentací si vyjasnili potřebnou povinnou výbavu cyklisty.

Potřebnost dětí se již od mala učit, jak se správně chovat na silnici, je velmi důležitá. A proto jsme rádi, že se i mezi námi najdou doučovatelé, kteří díky svým profesním zkušenostem mohou tyto poznatky předat dál, našim dětem.

JUDr. Jana Havláková

PR manažer
Tel.: 734 682 682 E-mail: 58AkO65n78xy.Z4WH-uk87j71fkmb