Hrou, nejen za zábavou Zobrazit fotogalerii
5. září 2021 Aktuálně u nás

Hrou, nejen za zábavou

Každý ví, že děti se neustále vyvíjí. Psychické funkce i motorika dítěte se spolu s přibývajícím věkem stále více utváří a formují. Některé reflexy dětí jsou vrozené, jiné se naopak rozvíjejí v průběhu života, a to v závislosti na stimulujících vlivech okolního prostředí.

K tomu, aby i v dnešní době mohly mít děti ve svém okolí stimulující podněty, které je budou v jejich vývoji posouvat dál, pomáhá i jedna ze sociálně aktivizačních služeb Charity Frýdek-Místek, Centrum Pramínek. Tato služba pomáhá dětem ve správném psychomotorickém vývoji, tj. ve vývoji smyslovém, citovém a sociálním, avšak neméně podstatnou částí dokáží její zaměstnanci u dětí podpořit i vývoj hrubé a jemné motoriky a logického myšlení.

Činorodost a nápaditost zaměstnanců se projevila také nedávno, kdy díky myšlence a následně podpoře chráněné dílny Frýdlant nad Ostravicí, T-WOOD s.r.o. byla vytvořena dřevěná hra. Společnost T-WOOD, s.r.o. poskytla Centru Pramínek několik velmi kvalitních destiček, určených pro práci s balónky. Tato hra byla vytvořena pro trénink jemné motoriky, koordinaci očí a rukou dítěte a také pro učení se rozeznávání barev. Stejně tak hra podporuje pozornost a rozvíjí kritické a strategické myšlení.

Díky této hře se mohou děti hravou formou nejen bavit, ale také se učit a objevovat nové možnosti.

Děkujeme tímto společnosti T-WOOD s.r.o. za pomoc při realizaci nápadu našich zaměstnanců a přejeme našim dětem, aby poznaly, že i učení se může být hravé a zábavné.