Kurz „Doprovázení umírajících v zařízeních sociálních služeb“ pro Charitní pečovatelskou službu
26. ledna 2022 Aktuálně u nás

Kurz „Doprovázení umírajících v zařízeních sociálních služeb“ pro Charitní pečovatelskou službu

V sobotu 22. ledna 2022 jsme se dočkaly odloženého kurzu pořádaného Diakonickou akademií s.r.o. Praha a skvěle vedeného lektorkou Mgr. Dagmar Pelcovou, která za námi přijela až z Litoměřic.

Tímto „těžkým“ tématem nás provedla profesionálně, ale zároveň poutavě, s grácií i s humorem. Ano, ač se to zdá nemožné, i takto složitá problematika se se znalostmi, a zejména s praxí dá zvládat. Paní lektorka je toho příkladem. Má za sebou dlouholetou a bohatou praxi a doprovodila již desítky umírajících. Probraly jsme téma umírání i z pohledu respektování lidské důstojnosti osob, které z toho světa odcházejí. Každý člověk má nezpochybnitelné právo, aby jeho důstojnost byla při umírání respektována a zachována, ať vedl život jakýkoliv, ať je jakéhokoliv pohlaví, rasy, vyznání… Bavily jsme se o fázích vyrovnávání se se smrtí z pohledu umírajícího a také z pohledu rodiny a blízkých. Tyto fáze se nemusí úplně protínat u umírajících a jejich blízkých. Proto je důležité dodržovat určité zásady jednání s klientem a jeho blízkými, být upřímní, tzv. „nelakovat věci na růžovo“, komunikovat otevřeně, citlivě a respektovat přání klienta. Dotkly jsme se také zásad paliativní péče, ačkoli v naší praxi my takovou péči nerealizujeme. Ale můžeme se setkat s klienty, u nichž mobilní hospicová péče probíhá. Do průběhu kurzu jsme se aktivně zapojily také praktickými cvičeními, vlastními zkušenostmi a troufnu si říci, že ač je téma nelehké, každé z nás přinesl kurz nejen emoce, ale hlavně ucelený pohled na tuto problematiku.

Děkujeme

Ing. Petra Šikulová

pečovatelka
Tel.: 731 133 018