Kurz „Psychiatrické minimum I“ pro Charitní pečovatelskou službu
29. dubna 2022 Aktuálně u nás

Kurz „Psychiatrické minimum I“ pro Charitní pečovatelskou službu

V rámci individuálního vzdělávání nás 26. dubna čekal kurz pod názvem „Psychiatrické minimum I, úvod do problematiky“. Z týmu Charitní pečovatelské služby byl o kurz velký zájem, sešlo se nás 13 a přidala se 1 kolegyně z Terénní odlehčovací služby. Každá z nás šla na kurz s různými očekáváními a představami a přiznávám, co se mě týká, s nepříliš velkou znalostí problematiky, ale s o to větším zájmem. Přece jen lidé s psychiatrickými onemocněními nepatří mezi naši cílovou skupinu. Setkáváme se ale s klienty, trpícími demencí a výjimečně i např. se zaléčenými schizofreniky.

Seminář profesionálně připravila a vedla lektorka Diakonické akademie s.r.o. Praha, psychoterapeutka Mgr. Petra Tošnerová, která má za sebou mj. dlouholetou praxi v Psychiatrické nemocnici Praha Bohnice.

Byl nám prezentován úvod do problematiky od současné organizace psychiatrické péče v ČR, duševní onemocnění (poruchy myšlení a vnímání), přes hlavní psychiatrické diagnózy, psychotická onemocnění (kde se řadí např. i zmíněná schizofrenie) až po neurotická onemocnění (různé fobie) a poruchy nálad.

Informací bylo mnoho, nasávaly jsme je jako houby (ne lysohlávky, o nichž taky byla řeč spolu s přehledem nejužívanějších drog u nás). Prezentace byla doplněná i o audio ukázky rozhovorů např. s člověkem nemocným schizofrenií a také dvěma testíky.

Součástí obdržených materiálů byl i seznam důležitých kontaktů na různé poradenské i „help“ linky, který stojí za to mít k dispozici, případně sdílet každému, komu by mohl pomoci.

V průběhu kurzu vyvstala řada otázek, na něž se nám dostalo vždy erudované odpovědi. Takže věřím, že každá z nás si našla v tématu, co ji zajímalo. Pro mě to byla témata demence, která je regulérní psychiatrickou diagnózou, a také problematika různých závislostí dnešní doby (kyberzávislosti apod.)

Ing. Petra Šikulová

pečovatelka
Tel.: 731 133 018