Naši pracovníci oceněni biskupem
16. října 2022 Aktuálně u nás

Naši pracovníci oceněni biskupem

V den slavnosti sv. Hedviky, která je od založení ostravsko-opavské diecéze, její hlavní patronkou, uděluje biskup ocenění. V sobotu 15. října ocenil biskup Martin David , apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze v katedrále Božského Spasitele i pracovníky Charity Frýdek-Místek. My se tímto přidáváme ke gratulaci a děkujeme za jejich práci.

Lídia Beličková

ZA PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITNÍHO DÍLA V DIECÉZI

Narodila se na Slovensku. Od mládí paní Lídia pomáhá potřebným. Slouží mentálně i tělesně postiženým v domovech v Hlučíně, Bohumíně a Hrabyni, od roku 1999 v Charitě Frýdek–Místek. Ať v Domově pokojného stáří nebo dnes v Domově pro psychicky nemocné – Oáze pokoje. Umí si získat přátele jak mezi kolegy tak u klientů. Již 23 let, přes pokročilý věk, stále rozdává své bohaté zkušenosti v naplňování tělesné, duševní i duchovní potřeby člověka. Pracovitá, klienty oblíbená.

 

Ing. Pavel Bužek

ZA PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITNÍHO DÍLA V DIECÉZI

Pan Pavel se v charitě angažuje od roku 1994. Nejprve jako zástupce ředitelky Katolické farní charity v Místku a po sloučení frýdecké a místecké charity jako první ředitel Charity Frýdek-Místek a to až do svého důchodu v roce 2015. Je znám jako člověk skromného, klidného a laskavého vystupování. Při budování charitního díla prokazoval trpělivost, vytrvalost i pevnou důvěru v Boží vedení. Má velký podíl na tom, že Charita Frýdek-Místek slouží již 30 let.