Není to „jen“ doprovod, je to podpora…
9. listopadu 2022 Aktuálně u nás

Není to „jen“ doprovod, je to podpora…

Zřídka kdo, si umí představit, jak může být pro mnohé náročná návštěva lékaře či úřadu, a o to náročnější je být zároveň v průběhu těchto setkání akceptován, pochopen a dobře zorientován. Pro většinu z nás se jedná o běžnou rutinu, kdy si sami obstaráme bezproblémově vše potřebné a odcházíme s vyřízenou.

Někteří naši klienti však tuto „jednoduchou“ formu jednání nezvládají a musí tak překonávat spoustu překážek. Pracovník či lékař je zahrne různými informacemi, kterým nerozumí, a následně je odkazuje na jiné instituce nebo zdravotnická zařízení. Klienti jsou poté zahlceni velkým množstvím informací a různými úkoly, se kterými již neumí dále nakládat. Lidé s duševním onemocněním mají obvykle bolavou duši, která v těchto a podobných situacích může upadat do depresí. Našim cílem je tyto osoby podporovat a posílit jejich schopnosti ke zdolání podobných stavů. Proto, byť se to může zdát, jako zbytečné či neefektivní, jsou právě „obyčejné“ doprovody jednou z důležitých činností, které v rámci našich služeb nabízíme.

U této myšlenky se mi vybavuje příběh našeho klienta, kterého jsem právě před pár dny doprovázela k lékaři na odborné vyšetření. Klient s organickým psychosyndromem a organickou poruchou, který si i přes prodělanou mrtvičku s následkem snížené schopnosti řeči, dokáže mnohé zařídit sám a má snahu se s lidmi dorozumět. Navzdory tomu mě požádal, zda bych ho mohla doprovázet k neurologovi. Jeho potřeba vznikla z obavy, aby zvládl vyřešit svůj současný stav.

Vzhledem k dosavadním zkušenostem jsem si z počátku nebyla jistá, zda mi doktorka vůbec vstup do ordinace povolí. Obavy byly ale zbytečné. Ošetřující mě naopak ujistila v tom, jak důležité je, že klient nepřišel sám, a že je naopak ráda za naši podporu, nebo jak sama řekla, za tzv. „opěrnou berličku“. „Vnímám důležitost vaší práce a myslím, že vaše podpora by mohla pomoct daleko více klientům, kteří za mnou dochází.“. Těmito slovy nás utvrdila v tom, že naše práce má opravdu smysl. Je však potřeba zdůraznit, že primárně za klienty nejednáme. Posloucháme, pozorujeme a jsme k dispozici, připraveni pomoci, pokud to klient vyžaduje.

Ještě před samotným odchodem jsme potřebovali dohodnout další termíny pro různá vyšetření. Klient byl poslán na Sono, EEG a krev. Požadavky, termíny, lokality a veškeré potřebné informace na nás začala sestra chrlit v takovém množství, že jsem se sama musela doptávat a ujišťovat se o správnosti pochopení. To klienta rozrušilo natolik, že se začal třást a zmatkovat. A to je právě ta situace, kdy jsou vděční za naši přítomnost, jelikož jsme schopni je uklidnit a dodat pocit bezpečí. Klientovi jsem vše potřebné rozepsala a vysvětlila, čímž jsem ho uvedla do klidného stavu. 

Zpětná vazba, které se mi poté dostává nejen od klienta, ale také od orgánu, se kterým jednáme, je pro mě velmi cennou zkušeností. Vždy mě totiž utvrdí v tom, že doprovod není „méně významnou“ službou, oproti těm ostatním…

Bc. Lucie Dodová Dis.

sociální pracovník
Tel.: 737 263 877 E-mail: 7npsVW8gZhIkQOQ938Es-Z-eT-M