Ocenění pro Dominiku Jonákovou a Marcelu Piskořovou
17. října 2021 Aktuálně u nás

Ocenění pro Dominiku Jonákovou a Marcelu Piskořovou

Jak je již zvykem, udělovaly se na svátek svaté Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze v katedrále Božského Spasitele ocenění. Z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze a apoštolského administrátora diecéze biskupa Martina Davida převzaly ocenění také dvě naše pracovnice - Dominika Jonáková a Marcela Piskořová. Oběma gratulujeme a zároveň děkujeme.

Mgr. Dominika Jonáková

  • za mimořádný přínos k rozvoji Charity v diecézi

Paní Jonáková pracuje v Charitě Frýdek-Místek sedm let. Nejprve v Poradenském centru ve Frýdlantě nad Ostravicí, později se stala vedoucí střediska ZOOM, sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním a Beskydského Centra duševního zdraví. Toto jedinečné regionální centrum pro osoby s vážným duševním onemocněním vzniklo v roce 2020 právě díky píli, elánu a jejímu zájmu, jak rozvíjet a zlepšit psychiatrickou péči. Poslední čtyři roky se výrazně angažovala v přípravě vzniku Beskydského centra duševního zdraví, které je ze tří takových to center na severní Moravě. Celým svým dosavadním profesním životem, svou pílí, vytrvalostí, důslednosti ale i smyslem pro humor ukazuje, že kde je vůle, je i cesta.

 

Mgr. Marcela Piskořová

  • za mimořádný přínos k rozvoji Charity v diecézi

Do Charity Frýdek-Místek nastoupila paní Marcela v roce 2005 jako sociální pracovnice v Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě. Po té, co došlo k oddělení obou služeb, převzala vedení Charitní pečovatelské služby. Jejím přičiněním se z malého týmu rozrostla služba do jedné z největších v místní charitě. Paní Marcela dovede být empatická k uživatelům i jejich rodinným příslušníkům, při jednání s klienty uplatňuje lidský přístup. Jako vedoucí je spravedlivá, dokáže povzbudit i napomenout. Díky svým zkušenostem dovede poradit i kolegům z jiných středisek. V době pandemie Covid-19 dokázala nastavit taková opatření v rámci služby, díky nimž se celý tým vyhnul nákaze