Ohlédnutí za vzdělávacím seminářem na téma:  Jak čelit manipulaci
28. května 2021 Aktuálně u nás

Ohlédnutí za vzdělávacím seminářem na téma: Jak čelit manipulaci

Ve čtvrtek 20. května proběhl vzdělávací seminář z projektu Charita sobě. Tentokrát jsme se všech 11 účastnic z různých středisek naší Charity mohly těšit na skvělou Hanku Baránkovou z Poradenského centra z Frýdlantu. Připravila si pro nás téma veskrze výživné: Jak čelit manipulaci.

Hanka zařadila do semináře jak teoretickou, tak i praktickou část. Hned na úvod jsme se rozdělily do skupin, ve kterých jsme debatovaly nad situacemi, které jsme ve svém životě vnímaly jako manipulativní chování. Už při společné debatě jsme zjistily, že každá z nás má s tímto tématem bohaté zkušenosti.

Důležitou součástí semináře byla i teoretická část, ve které se Hanka věnovala těmto oblastem:

  • co to manipulace je a jaká jsou její hlavní tlačítka
  • nejčastější způsoby manipulace
  • jaká je ochrana před manipulací v danou chvíli či z pohledu dlouhodobého.

Sepsala nám i vhodné věty, která můžeme v rozhovoru s aktérem manipulace použít. Na závěr jsme ve skupinách měly za úkol popsat naši zkušenost s manipulací (popsat danou situaci, znaky manipulace, cíle aktéra, citlivé místo, na které útočí, 1 nevhodnou reakci na toto manipulativní chování a 3 vhodné reakce na ni).

Seminář hodnotím jako moc dobrý a efektivní pro mě, mou práci i osobní život. Nejen, že jsem se dozvěděla teoretické informace, ale sama u sebe jsem si mohla přijít na to, jaká jsou má citlivá místa, do kterých mě může aktér “dloubnout“ a díky tomu mě může znejistit. Na druhou stranu jsem si mohla uvědomit to, jaké jsou mé zdroje, které mi pomohou, aby mě toto manipulativní chování nezranilo či nevykolejilo. Měla jsem možnost asi před 2 měsíci v rámci vícedenního semináře se zúčastnit tématu manipulace, ale ten zdaleka nebyl pro mě tak přínosný, jako tento.

Děkuji Hance, protože její semináře jsou vždy sázkou na jistotu. Hanka má dar předávat informace, myšlenky i své zkušenosti stručně, jasně, srozumitelně, umí posluchače zaujmout daným tématem tak, že ztrácejí pojem o čase a jsou do tématu zcela ponořeni. Hanka je jednoduše velmi inspirativní osobností.

Bc. Marie Vysloužilová

Bc. Marie Vysloužilová

sociální pracovník
Tel.: 603 488 176 E-mail: 88EsVWlq%eBEb7bgc8m%C1.7~bGkW_29g