Letos je to už dvacet let od založení Domu pokojného stáří, jednoho z našich středisek, kde pečují o seniory a osoby se sníženou soběstačností. Již dvacet let se dennodenně naši zaměstnanci s láskou starají o klienty domova. Pomáhají jim nejen se základními potřebami, ale vyrážejí s nimi i na výlety či kulturní akce. Pořádají také filmová odpoledne, kulinářské soutěže nebo spolu tráví čas na zahradě domova. Z klientů a zaměstnanců se tak díky společně strávenému času stali spíše přátelé, ba dokonce rodina. A právě v rodinném kruhu 13. května oslavili výročí Domu pokojného stáří jeho obyvatelé i zaměstnanci.

Společné odpoledne začalo mší v Bazilice Navštívení Panny Marie, kterou vedl P. Jan Larisch Th.D., který je zároveň prezidentem Diecézní charity ostravsko-opavské. Mše neoslavovala jen výročí domova, ale také 260 let existence baziliky. Na konci mše pak ředitel naší Charity poděkoval frýdecké farnosti za skvělé vztahy, které mají nejen s Domem pokojného stáří, ale také s celou naší organizací.

Klienti i zaměstnanci se pak společně přesunuli před budovu domova, kde byla slavnostně přestřižena páska. Nůžek se chopil současný vedoucí domova Vlastimil Petr, historicky první vedoucí Domu pokojného stáří paní Marie Bohanesová a sestra řeholnice Damiana, která je jeho bývalou pracovnicí.

Zbytek odpoledne byl provoněný kávou, chodbami domova rezonoval smích a přátelské rozhovory. Druhým oddělením se navíc ještě nesly tóny harmoniky. Klienti, jejich rodiny a zaměstnanci obou oddělení se totiž sešli ve společenských místnostech nad šálkem dobré kávy, o kterou se na oddělení 1 postarala kavárna Mental Cafe. Ti zvědaví navíc mohli nahlédnout do kroniky domova nebo dokonce požádat zaměstnance o komentovanou prohlídku prostor.

O tom, že akce měla úspěch, svědčily nejen úsměvy na tvářích našich klientů, ale i pochvaly, které adresovali pracovníkům, kteří se podíleli na organizaci akce. „Bylo to skvělé. Mše pana Larische měla úplně jiné kouzlo a tady k nám na posezení jsem musela vzít i dceru, ať se podívá, jak se máme báječně,“ svěřila se pracovnicím paní Zdeňka Š. Další klientka, paní Zdeňka P., nám prozradila, že „dvacítka“ domova a 260 let baziliky nebylo to jediné výročí, které dnes oslavuje: „Moc děkuji za dnešní mši, v duchu jsem si užívala i své jubileum a to 60 let od svatby, která se odehrála právě v tomto kostele. Moc děkuji.“

I my děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a kteří s námi přišli prožít hezké odpoledne.