Poruchy osobnosti s Andrejem Drbohlavem
13. září 2021 Aktuálně u nás

Poruchy osobnosti s Andrejem Drbohlavem

Po dlouhém očekávání zavítal 9. září do Charity Frýdek-Místek PhDr. Andrej Drbohlav, který zaměstnancům v prostorách Domu pokojného stáří předal velmi zajímavé informace a své zkušenosti z praxe na téma „Poruchy osobnosti“.  

Andrej Drbohlav je behaviorálním patologem, který se věnuje po většinu svého času výzkumu, přednáškám a publikování v oblasti behaviorální patologie a psychopatologie. Zaměřuje se zejména na předměty polymorfní patologie, intermitentní výbušné poruchy, maligní narcismus a na profil sériového vraha. Díky semináři jsme se dozvěděli mimo jiné o dnešních výzvách světa a někdy až bizarních trendech, které jsou velmi rychle přenositelné v populaci. Co se samotných poruch osobnosti týče, je velmi důležité vnímat jejich individualitu a podporovat k využití psychoterapie.

Téma bylo přínosem nejen pro profesní stránku každého z nás, ale jeho rozměr je možné uplatnit také v osobním životě. Měli jsme možnost skutečně zahloubat, jakým směrem se vydává lidstvo v současnosti a jaké důsledky jeho chování mohou na další generace mít v oblasti duševního zdraví.

Mgr. Kateřina Vlčková

Mgr. Kateřina Vlčková

sociální pracovník Beskydského centra duševního zdraví
Tel.: 603 977 988 E-mail: 68Go87d7Toym1~l7VX~mYZhaa8swO1p