Seminář „Jak čelit manipulaci“
13. září 2021 Aktuálně u nás

Seminář „Jak čelit manipulaci“

Ve čtvrtek 9. září se speciálně pro naše středisko Charitní pečovatelská služba uskutečnil seminář „Jak čelit manipulaci“ v rámci programu „Charita sobě“. Uvítaly jsme lektorku Hanku Baránkovou z Poradenského centra, která nás s grácií a přehledem tímto seminářem provedla.

Téměř každá z nás se, ať už ve své praxi nebo i v osobním životě, s tímto tématem setkala. Proto jsme se aktivně zapojily a sdílely svá setkání s manipulativním chováním ať už klientů, nebo jejich rodinných příslušníků. Lektorka nám nastínila jak důvody manipulace, „spouštěče“ tohoto jednání, tak i způsoby manipulace. Probraly jsme hlavně obranné mechanismy vůči tomuto chování. Inspirativní pro nás byly zejména reakce (věty), kterými dáváme najevo, že o manipulativním chování víme a jak to slušně sdělit protistraně (manipulátorovi). Téma bylo kvalitně odprezentováno. Při závěrečném zhodnocení semináře jsme se ujistily, že téměř každá z nás si odnáší jiný výstup. Pro mne osobně to například bylo „Rozumějte sama sobě“.  Stále se máme co učit a je důležité sdílet naše zkušenosti.

Určitě byl seminář pro naši praxi užitečný. Děkujeme.

Ing. Petra Šikulová

pečovatelka
Tel.: 731 133 018