Stáže ve firmách – Dobrý start
5. srpna 2019 Aktuálně u nás

Stáže ve firmách – Dobrý start

Červenec pro klienty Centra Pramínek začal velmi zajímavě. Pracovnice s klienty v průběhu července absolvovaly tři pracovní exkurze ve firmách, které působí v okrese Frýdek-Místek. Postupně jsme se podívali do Marlenky, Hyundaie a Technických služeb FM.

První exkurze se týkala firmy Marlenka International s. r. o. Po příchodu se klienti usadili v návštěvnickém centru, kde pracovník Marlenky povyprávěl o začátcích firmy, pustil video, představil jednotlivé produkty, které následně dal klientům ochutnat. Po ochutnávce se šlo podívat, jak to funguje v provozu, viděli jsme všechny pracovní pozice, na které poté směřovaly na pracovníka Marlenky otázky. Dozvěděli jsme se jaká je pracovní doba, jaké vzdělání je potřeba a další potřebné otázky. Ne jeden klient odcházel s úžasem a nabitou energií. Někteří klienti, kteří ještě studují sdělovali, že se budou učit cukrářem, aby mohli později ve firmě pracovat.

Další stáž byla z úplně jiného soudku, ale o to zajímavější. Navštívili jsme Hyundai v Nošovicích. Nutno říci, že již po příjezdu do Hyundae jsme všichni žasli a to nad velkou rozlohou této firmy. A za druhé nad hezky upraveným a čistým prostředím tohoto průmyslového areálu, ale především provozu samostatné automobilky.  Po jejím areálu jsme se pohybovali ve speciálním vláčku, s ochrannými brýlemi, reflexními vestami a přenosovým zařízením se sluchátky zavěšeným na krku. Vláčkem jsme postupně projeli lisovnu, svařovnu, finální montážní halu a na konec převodovkárnu. Vše nám do sluchátek popisoval průvodce, který s vláčkem zastavoval u jednotlivých linek a komentoval nám celý proces vzniku vozidla. Vše je z větší části automatizováno. Viděli jsme roboty, kteří skládali, přesunovali, lisovali, svařovali, šroubovali a jinak montovali různé díly. Viděli jsme linky, na kterých zatím ještě stroje nejsou schopny nahradit lidskou ruku a bez dělníků se neobejdou. Všechny haly, včetně lisovny a svařovny jsou dokonale čisté. 

Poslední červenec jsme zakončili poslední pracovní exkurzi. Tentokrát jsme navštívili Technické služby a. s. Frýdek-Místek. Po příchodu nás pracovních technických služeb seznámil se základními informacemi, sdělil jaké požadavky na zaměstnance mají, jaké pozice jsou volné a co je potřeba udělat proto, aby se mohlo v TS žádat o zaměstnání. Dále nás pracovník provedl celým areálem, kde jsme byli seznámeni s činnostmi a službami, navštívili jsme autodílnu, truhlářskou  dílnu a další prostory včetně skladu. Poslední zastávkou byl nejzajímavější úsek – dispečink, zde jsme viděli, jak fungují kamery, co vše dokážou zachytit. Vedoucí lidských zdrojů všem klientům přibližoval aktuální možnost jak letních brigád, tak dalšího  sezonního pracovního uplatnění. Na závěr všichni klienti obdrželi drobné předměty.

Pracovnice Centra Pramínek věří, že tyto exkurze jsou pro klienty nejenom dobrým startem pro budoucí uplatnění na trhu práce, ale také rozšířily jejich povědomost o možnosti uplatnění se na trhu práce.

Hrazeno z programu Moravskoslezského kraje Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit.