Tříkrálová sbírka 2021
8. února 2021 Aktuálně u nás

Tříkrálová sbírka 2021

V tomto čase hlásíváme výsledky koledování Tříkrálové sbírky. Letos se tak poprvé po 20 letech neděje. Výsledky hlásit můžeme, ale ne koledování. Bohužel se v letošním roce charitní tříkráloví koledníci do ulic roznášet požehnání nevypravili. A bylo to znát. Z reakcí veřejnosti bylo vidět, že jim koledníci chybí a že Tříkrálová sbírka je tradicí, která zapustila své kořeny.

Organizačně byla letos sbírka složitější. Za prvé jsme do 10. ledna čekali, zda nakonec nebudou moci koledníci, kteří byli připraveni vyjít. Za druhé se těžiště sbírky posunulo více do on-line prostředí. V letošním roce se Tříkrálová koleda přesunula do virtuálního prostředí, a to včetně virtuální kasičky, do které mohli dárci přispět konkrétní Charitě. Ani zapečetěné pokladničky nakonec nezahálely zcela. Část z nich se stala tzv. statickými pokladničkami, které jsme rozmístili v obchodech, lékárnách, kostelích, úřadech, apod. Do těchto pokladniček mohli lidé přispět a činili tak. V rámci Charity Frýdek-Místek jsme měli statické pokladničky umístěny na více než 100 místech v regionu. Do nich dárci přispěli částkou 883 642 Kč. Když se k tomu připočte 290 308 Kč, které dárci naší Charitě zaslali do online kasičky do konce ledna, máme to více než milion korun, které lidé i v této nelehké době přispěli potřebným a podpořili rozvoj charitního díla.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při tomto ročníku, všem dárcům, koordinátorům, těm, kteří pomohli umístit statické pokladničky. Děkujeme, že jsme nejen podpořili dobrou věc, ale pomohli Tříkrálové sbírce překonat tento nelehký ročník. I když se potvrdilo, že bez koledníků to opravdu nejde, našli jsme cestu jak sbírku i novoroční požehnání dostat k lidem.

Statické pokladničky jsme již rozpečetili, ale do online kasičky je možné stále přispívat a to až do konce dubna.

Mgr. Martin Hořínek MBA

Mgr. Martin Hořínek MBA

ředitel
Tel.: 605 232 813 E-mail: 88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb