Vzdělávací seminář Současné subkultury ve společnosti
4. června 2021 Aktuálně u nás

Vzdělávací seminář Současné subkultury ve společnosti

V pondělí 31. května jsme se sešli v krásných prostorech Beskydského centra duševního zdraví, abychom načerpali nové znalosti, popřípadě si rozšířili povědomí o tomto tématu.

Seminář profesionálně připravila a vedla lektorka Kristýna Syslová. Prezentace byla výborně zpracována, vizuálně, včetně audio ukázek, s uvedením zdrojů v literatuře, pro ty, kteří by se o téma zajímali ještě hlouběji. Téma současných subkultur ve světě je široké. My jsme se dotkli zejména subkultur v českém společenském prostoru, ať už v historickém kontextu, nebo těch, které jsou přítomny v naší současné společnosti, ať už trvalých a dlouhodobých (např. motorkáři), nebo nových, jejichž vznik a více či méně pevné zakotvení přináší moderní doba sociálních sítí (hipster, geek, nerd…). Každý ze zúčastněných si jistě našel, co potřeboval.

Bylo by zajímavé zúčastnit se semináře na toto téma třeba o pár let později a zjistit, které subkultury zmizely v propadlišti dějin, a které nové naopak zaujaly své místo ve společnosti.

Děkujeme.

Ing. Petra Šikulová

pečovatelka
Tel.: 731 133 018