Vzdělávání Charita sobě pokračuje
13. září 2021 Aktuálně u nás

Vzdělávání Charita sobě pokračuje

Naše vzdělávání formou „zaměstnanci zaměstnancům“ se po prázdninové přestávce opět rozjelo. Martin Hořínek si připravil na 8. září seminář na téma „Poklady ukryté v Machiavelliho Vladaři“.

Niccolo Machiavelli byl na tomto semináři představen jako politik, vojenský teoretik a spisovatel, který žil v Itálii na pomezí 15. a 16. století. Lektor ozřejmil účastníkům nelehkou dobu, ve které se Itálie nacházela. Charakteristické pro ni byly časté války a mocenské boje. Kniha Vladař, kterou Machiavelli napsal, je odrazem právě této doby a autor v ní formuluje politická a další pravidla pro vládu ideálního vůdce. Pravdou je, že jeho názory jsou často v ostrém rozporu se etikou, na jakou jsme dnes zvyklí, a která vychází z křesťanské kultury. Právě proto byla osobnost Machiavelliho onálepkována negativním štítkem a pojem “Machiavelista” se používá pro označení egoistických politiků, kteří se pro své mocenské zájmy neštítí ničeho.

Martin Hořínek na semináři naopak představil filozoficky zajímavé myšlenky z knihy, které ho oslovily. Nachází v nich zrnka moudrosti použitelné i v dnešní praxi při vedení týmu. Přínosná byla i závěrečná debata o morálce (vnitřní motivace), odměnách a trestech (vnější motivace), tedy o způsobech, jakým je člověk v dnešní společnosti formován.