Dům pokojného stáří

Kde nás najdete

Adresa

Mariánské nám. 146, Frýdek-Místek 73801

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Vlastimil Petr

Mgr. Vlastimil Petr

vedoucí střediska
Tel.: 731 604 378 E-mail: cenC-7ca75Co-b4WH-uk87j71fkmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Kontaktní údaje

Dům pokojného stáří

Typ služby
Domovy pro seniory

Poskytovatel
Charita Frýdek-Místek

Kraj
Moravskoslezský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Vlastimil Petr

Registrační číslo služby
1668225

Poslání a cíle

Pobytová služba Dům pokojného stáří ve Frýdku-Místku poskytuje s úctou a ohledem k danému životnímu příběhu podporu a pomoc seniorům, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby a nejsou schopni žít ve své domácnosti ani za pomoci rodiny či jiných sociálních služeb.

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity

Další informace

Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké zajišťuje služby sociální péče starým, nemocným lidem, kteří pro svou nepříznivou sociální, často krizovou situaci, své stáří, ztrátu soběstačnosti a nemoc, či z jiných závažných důvodu, jako je sociální osamělost nebo sociální vyloučení, nejsou schopni se o sebe trvale a nepřetržitě postarat.