Dům pokojného stáří

Dům pokojného stáří je domovem pro seniory, kteří jsou již plně závislí na pomoci druhé osoby. Klientům poskytujeme kompletní péči, která vychází z jejich individuálních potřeb – vše s ohledem a úctou k jejich životním příběhům.

Snažíme se, aby si každý klient udržel nebo rozvíjel svoji dosavadní soběstačnost, měl pocit skutečného domova, účastnil se volnočasových aktivit a byl v kontaktu se svou rodinou a blízkými.

Kapacita služby je 78 lůžek.

 

Služba nabízí:

  • poskytnutí ubytování;
  • poskytnutí stravy;
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • sociálně terapeutické činnosti;
  • aktivizační činnosti;
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

Kontaktní údaje

Vedoucí domova - Mgr. Vlastimil Petr
Sociální pracovník - Marie Elbelová, DiS.                                                                                                                                                    Sociální pracovník - Mgr. Kateřina  Linartová

Hodiny pro veřejnost v kanceláři sociální pracovnice: 
pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
čtvrtek 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
 (v jiné dny pouze po telefonické domluvě)

Budova DPS1
Mariánské nám. 146, 738 01 Frýdek-Místek
vedoucí oddělení - Petra Sabelová
pečovatelský úsek: 733 676 607
zdravotní úsek: 731 669 777

Budova DPS2
Mariánské nám. 1287 (1288), 738 01 Frýdek-Místek
vedoucí oddělení - Bc. Lucie Zíková, DiS.
pečovatelský úsek: 739 002 791
zdravotní úsek: 731 683 278

 

 

Dům pokojného stáří je provozován s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek

logo_cesky_corel Logo_města_Frýdek-Místek