Centrum Pramínek

DSC_0429Centrum Pramínek je sociálně aktivizační služba, která pomáhá rodinám s dětmi ve Frýdku-Místku, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Klienty podporujeme ve snaze řešit jejich problémy, a zlepšit tak jejich současný stav. Nácviky a podporou se snažíme rozvíjet rodičovské schopnosti našich klientů. Dětem pomáháme osvojovat si základní návyky a rozvíjet své sociální dovednosti. Spolupráce funguje na principu vzájemného respektu a důvěry.

Služba je zdarma a je poskytována terénní nebo ambulantní formou.

 

Služba nabízí:

  • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních schopností dítěte;
  • osvojování základů společenského chování s ohledem na věk dítěte;
  • zapojení do pracovně-výchovných programů pro děti – předškolní klub;
  • nácvik a upevnění rodičovských kompetencí a rodičovského chování;
  • nácvik péče a výchovy nezletilého dítěte;
  • nácvik vedení rozpočtu a upevňování dovednosti spojené s chodem domácnosti;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • doprovázení klientů do přípravné třídy, základní školy, k lékaři či na úřady;
  • pomoc při hledání zaměstnání, vhodného bydlení;
  • pomoc při řešení zadlužení.

 

Provoz služby

den v týdnu ambulantní forma terénní forma 
pondělí - čtvrtek 8:00 -11:30 7:00 - 11:30, 13:00-15:00
pátek 8:00 -11:30 7:00 - 12:00

 

 

Kontaktní údaje

Míru 1345, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 733 676 671
e-mail: centrumpraminek@charitafm.cz

pngkey.com-desktop-icon-png-8393923

podrobnější kontakty

 

 

Centrum Pramínek je provozováno s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek

logo_cesky_corelLogo_města_Frýdek-Místek

Banner_Jsme členy_2