Kontakty

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Vlastimil Petr

vedoucí střediska
Tel: 731 604 378     cenC-7ca75Co-b4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Pavlína Dvořáková

metodik kvality sociálních služeb
Tel: 737 627 906     _8IvZ.54ZoBBR9enW7c-T65j4mnp3W7r

Mgr. Marcela Piskořová

vedoucí Charitní pečovatelské služby, sociální pracovník
Tel: 733 676 613     88EmV-54_bFu5benW7c-T65j4mnp3W7r

Mgr. et Mgr. Hana Baránková

vedoucí Poradenského centra
Tel: 603 356 766     38AkO05jWgxy.Z4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Lenka Šebestová, DiS.

vedoucí Centra Pramínek, sociální pracovník
Tel: 733 676 671     7.AuRWi_X.FD5f56LTprRb~lW~zhTj

Marie Medková

provozní vedoucí Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Tel: 730 524 664     -_yoY1enW-vh9-krX8m%C1.7~bGkW_29g

Ing. Iveta Zelinová

finanční účetní
Tel: 733 676 609     4orDRWp_7bAy.Z4WH-uk87j71fkmb

Ing. Stanislava Hrůzková

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 605 553 813     %mnxZcb7c8kr8epc-onjGK7%WkvDR4c4Ys

Ing. Pavel Hrtús

vedoucí provozního úseku Domu pokojného stáří
Tel: 731 513 941     _8Io2W.janFjGK7%WkvDR4c4Ys

Bc. Nikola Hrtúsová

vedoucí zdravotního úseku Dům pokojného stáří
Tel: 734 786 299     9bxy2Z2%~mHC5f56LTprRb~lW~zhTj

Kateřina Göttlicherová, DiS.

vedoucí střediska, sociální pracovník
Tel: 731 638 280     68Go87d7T%BD--~93.Ey.Z4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Darja Hamalová

vedoucí Charitní odlehčovací služby a Charitního týdenního stacionáře
Tel: 734 760 838     Z8EtRW.788yy.Z4WH-uk87j71fkmb

Taťána Bílasová

vedoucí oddělení B Oázy pokoje
Tel: 732 997 148     -8Mk6~ag5.klQOQ938Es-Z-eT-M