Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Pavel Sobol

ředitel
Tel: 603 184 049     _8Io2WigXhyjGK7%WkvDR6bmYbAhTj

Bc. Andrea Kostelníková

vedoucí půjčovny pomůcek a administrativní pracovnice
Tel: 595 043 275, 731 354 877     WgqBVZ2c-lGo2.~c-onjGK7%WkvDR6bmYbAhTj

Bc. Kateřina Kaniová, DiS.

vedoucí osobní asistence
Tel: 595 043 275, 605 221 188     c.qy_1~4-8m%C1.7~bGkY-k94gkmb

Andrea Strachotová, DiS.

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 595 042 368, 603 502 753     WgqBVZ2kaknmY~jgc8m%C1.7~bGkY-k94gkmb

Vojtěch Matušinec

vedoucí technického úseku a zástupce ředitele
Tel: 603 502 058     chwDV1.488GE97d_Y7c-T65j4mnr2e7a95pJ

Mgr. Ivana Kostková, DiS

vedoucí Charitního domova sv. Mikuláše
Tel: 603 501 993     4onxRWag%mxy.Z4WH-uk87j73eHmZ.29g

Mgr. Kateřina Wojtas

vedoucí sociálně terapeutické dílny
Tel: 603 502 618     68Go87d7TpBt-Zi6LTprRb~lWayET7d4Ys

Pavla Cigánová

vedoucí ošetřovatelské služby
Tel: 603 502 779     ckpr472k0lGBRYUSYanBZd5%7nps4W7r

František Horsák

ředitel
Tel: 553 775 370, 731 625 640     1knx-7i_65uy8c5cVX~r8Z6q9.kmYZhaa8kmb

Judita Mudra

asistent služeb
Tel: 731 625 869, 553 775 370     5nqs-Z2eb_EkQOQ%~8oI432938Es-Z29g

Mgr. Bc. Miloslav Leško

ředitel
Tel: 556 813 639, 731 625 701     YanBZd546hCBZfdaY.m%Cd~kY8ysO1p

BC. Simona Přechová, DiS.

vrchní sestra
Tel: 556 813 638, 731 625 702     YanBZd546hCBZfdaY.m%Cd~kY8ysO1p

Marcel Brož

ředitel
Tel: 736 480 865     88EmV-28~hMjGK7%WkvDRW7r

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS.

vedoucí organizace
Tel: 736 766 021, 593 035 046     4gsyQOQ8-aHwZ.2938Es-Z29g

Ing. Monika Klimková

ředitelka Charity Český Těšín
Tel: 603 462 292     8hAs1Z2c7bzu5f56LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p