Veřejný závazek

Poslání

Oáza pokoje je pobytovou službou pro lidi s chronickým duševním onemocněním, kteří potřebují pomoc, podporu a dohled jiné fyzické osoby. Podporou k samostatnosti, nácvikem a upevňováním dovedností motivuje k tomu, aby jejich den měl smysl. Zajištěním stabilního a bezpečného prostředí napomáhá služba k udržení duševní pohody klientů.

 

Cíle


Cílem služby je klient:

 • který má kontakt s rodinou, přáteli,
 • který má osvojené hygienické návyky v péči o svou osobu,
 • který žije v bezpečném, stabilním prostředí,
 • který aktivně tráví volný čas.

 

Cílová skupina

Služba je poskytována lidem s chronickým duševním onemocněním od 30 let věku, kteří jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Službu mohou využívat zájemci z Moravskoslezského kraje, případně zájemci, kteří mají ke kraji vztah (mají v kraji příbuzné, rodiště). Upřesnění cílové skupiny zde.

Upřesnění cílové skupiny:

 • F00-F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických – z této kategorie nepřijímáme klienty s Alzheimerovou nemocí a Poruchou osobnosti
 • F10-F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
 • F20-F29 Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • Nepřijímáme osoby s mentálním postižením a osoby částečně nebo zcela imobilní!

 

Zásady

 • Vcítění – snažíme se vcítit do situace klientů a vidět svět z jejich pohledu, sdílíme jejich úspěchy a neúspěchy.
 • Láska k bližnímu – „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi“ (Mt 7, 12). K našim klientům přistupujeme trpělivě, s laskavostí, respektem k osobnosti člověka a jeho duchovním potřebám.
 • Pružnost – Reagujeme na klienty s ohledem na změny jejich nálad, chování a zdravotního stavu.