Informace pro zájemce

Naše služba je placena dle ceníku, který najdete v sekci Dokumenty ke stažení

 

Jak podat žádost?

Žádost a Vyjádření lékaře si můžete stáhnout na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení, nebo vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice.Vyplněnou žádost a Vyjádření lékaře můžete doručit osobně v kanceláři sociálního pracovníka nebo zašlete na adresu našeho zařízení

 

Co je potřeba zařídit (vyplnit) a odevzdat minimálně 3 týdny před nástupem:

 

V den nástupu přineste s sebou:

  • Vyplněný formulář Seznam věccí a označené oblečení podepsané např. textilním fixem. Doporučujeme oblečení bavlněné, jeho množství a výběr přizpůsobte svému zdravotnímu stavu a ročnímu období, ve kterém k nám přicházíte
  • Rozpis užívaných léků dle ordinace lékaře a léky potřebné na dobu pobytu přineste v originálních krabičkách.
  • Inkontinentní pomůcky – dle potřeby uživatele  adélky pobytu
  • Hygienické pomůcky - dle potřeby uživatele a délky pobytu

Doba nástupu a propouštění uživatele je v dopoledních hodinách od 8.30 do 10.30 hodin.